مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

ایرج عبدی

سعید عطایی پور

عزت اله زارعی هنزکی

اسماعیل عباسی

مجید معروفخانی

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل
و عضو هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

دکترای پزشک عمومی

کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دکترای حقوق

دکترای حسابداری

 


دیدگاه خود را بیان کنید