اخبار نمایشگاه ایران هلث

اخبار نمایشگاه ایران هلث -شرکت سرمایه گذاری - بیمه خدمات درمانی -سازمان بیمه سلامت ایران

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

بازدید مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران آقای دکتر جواد کبیر و هیات همراه از غرفه شرکت سرمایه گذاری  سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

            

     

بازدید آقای دکتر بیگلر مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و هیات همراه از غرفه شرکت سرمایه گذاری  سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

            

 

بازدید آقای مهندس درویش مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی تهران و کارشناسان حوزه مربوطه از غرفه شرکت سرمایه گذاری  سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

     

بازدید آقای مهندس صانعی عضو محترم اتحادیه تجهیزات پزشکی  از غرفه شرکت سرمایه گذاری  سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

          

بازدید آقای مهندس علاءالدینی مدیر محترم تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی استان گلستان  و کارشناسان حوزه مربوطه از غرفه شرکت سرمایه گذاری  سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

     


دیدگاه خود را بیان کنید