ارتباط با مدیرعامل

مدیرعامل,عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره دکتر محسن محمدی

                                                       

دکتر محسن محمدی

 مدیرعامل وعضوهیات مدیره

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

                                                

مدرک تحصیلی :   دکترای مدیریت

ایمیل :  M.Mohamady@icmsio.ir

تلفن مستقیم :  5-22909622

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید