ارتباط با مدیرعامل

شرکت سرمایه گذاری,سازمان بیمه سلامت ایران,سرمایه گذاری,icmsio.ir,sarmayegozari samen bimeh,مدیریت سرمایه ,شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ,سلامت ایرانیان ,بیمه سلامت

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

مهندس سعید عطایی پور

 مدیرعامل وعضوهیات مدیره

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

  

مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ایمیل :  s.ataeipoor@icmsio.ir

تلفن مستقیم :  5-22909622

 


دیدگاه خود را بیان کنید