منشور اخلاقی کارکنان شرکت

منشور ,شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی ,مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ,مدیریت سرمایه

منشور اخلاقی کارکنان شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

« همانا برگزیده شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم»

 

منشور اخلاقی کارکنان شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

 

ما کارکنان شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می کنیم که در راستای تحقق اهداف عالی سازمان بیمه سلامت ایران  ، خدمت رسانی به جامعه هدف و دستیابی به ارزشهای بنیادی و با تکیه بر قانون گرایی و خردورزی تمامی مساعی خود را بکار گیریم و خود را نسبت به اصول اخلاق اسلامی و حرفه ای و همچنین موارد زیر ملزم می دانیم .

 

1- در رعایت و توجه به شئونات و شعائر دینی بمنظور تهذیب اخلاق فردی و اجتماعی تلاش نماییم .

2- احترام به حاکمیت قوانین و مقررات اداری در راستای ارتقای سلامت نظام اداری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم .

3- به شخصیت و کرامت انسانی افراد احترام گذاشته ، برای ایجاد فضای صمیمانه ، اعتماد و احترام متقابل بین کارکنان تلاش نماییم .

4- آراستگی ، رفتار توام با احترام و گشاده رویی، ادب ، نظم و انضباط فردی را در محیط اداری رعایت نماییم.

5- در حفظ بیت المال ، صرفه جویی منابع و استفادهموثر و مطلوب از امکانات و تجهیزات اداری و مدیریت اهتمام جدی داشته باشیم.

6- در به روزرسانی و انتقال دانش ، اطلاعات و مهارت های مربوط به وظایف شغلی و بهره گیری از آن در راستای اهداف شرکت تلاش نماییم .

7- مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی در انجام فعالیت ها ، پاس داشت حقوق و وقت دیگران را ارج نهیم .

8- اصل امانت داری در حفظ و مدارک و اطلاعات شرکت را محترم شماریم.

9- به اهداف شرکت شناخت داشته و منافع شرکت را بر منافع فردی ترجیح دهیم .

10- در جهت حل مشکل شغلی همکاران تلاش نموده و از تجسس در حریم خصوصی افراد خود داری نماییم .

11- روحیه مشارکت جمعی و انتقادپذیری را تقویت و استفاده از پیشنهادات و انتقادات سازنده جهت پیشبرد و بهبود عملکرد شرکت را سرلوحه کارهای خویش نماییم .

12- در جهت ایجاد زمینه لازم برای ارائه خدمات مطلوب و فارغ از هر گونه تبعیض برای جامعه هدف تلاش نماییم .

13- برای فراهم نمودن خلاقیت ، ابتکارو نوآوری در راستای اهداف سازمان سعی و تلاش کنیم.

14- برای افزایش بهره وری و کارایی جهت ارتقای سطح شرکت در رقابت با سایر شرکتها سعی و تلاش نماییم.


 


دیدگاه خود را بیان کنید