شرکتهای طرف قرارداد و همکار

شرکتهای طرف قرارداد و همکار

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

1 ) تجهیزات پزشکی

 

ردیف

نام شرکتهای تجهیزات پزشکی

1

شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران(MEM)

2

شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته

3

شرکت تهران سینا

4

شرکت تجهیزات پزشکی رئوف

5

شرکت خسرو مدیسا طب KMT

6

شرکت آرمان تندرست

7

شرکت آریان تندرست

8

شرکت تهران الکتریک

9

شرکت پیشرو درمان ساز

10

شرکت پالاگوار

11

شرکت دیالیز تجهیز

12

شرکت تدارکات پزشکی ماوراء بحار

13

شرکت آرین مهر روشان

14

شرکت ایده رویان فن آور

15

شرکت محاسب ارقام خاورمیانه

16

شرکت کاسپین خودرو

17

شرکت مهندسی فرسار تجارت

18

شرکت مهندسی و پزشکی پایون پرتو

19

شرکت معتمد سازان تراز مستر

20

شرکت صنعت پزشکی نانو کیسان پرتو

21

شرکت پیشرو تشخیص فردآور

22

شرکت سلامت خواهان کار آفرین

23

شرکت صنایع جوش پلاستیک مرکزی

24

شرکت اکسون شیمی جنوب

 

   2 ) دانشگاها

ردیف

نام دانشگاههای  علوم پزشکی

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

5

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

6

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

7

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

8

دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج

9

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10

دانشگاه علوم پزشکی بابل

11

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

12

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 


  3 ) بیمارستانها

ردیف

نام بیمارستان

1

بیمارستان دکتر شریعتی

2

بیمارستان حضرت  فاطمه زهرا(س)کرمان

3

بیمارستان راضیه فیروز کرمان

4

بیمارستان افشار یزد

5

بیمارستان امام رضا مشهد

6

بیمارستان شهید صدوقی یزد

7

بیمارستان آیت ا... گلپایگانی قم

8

بیمارستان مهر

10

بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

11

بیمارستان مهر حضرت عباس مشهد