شرکت بازرگانی

شرکت بازرگانی

شرکت بازرگانی

 

تاريخچه فعاليت

شركت بازرگاني خدمات درماني ايران در تاريخ 1380/5/22 تحت شماره 177309 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران بصورت (سهامي خاص) به  ثبت رسيد .

در حال حاضر شركت بازرگاني خدمات درماني ايران (سهامي خاص) جزو واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري سازمان بيمه خدمات درماني (سهامي خاص) ميباشد .

فعاليت اصلي شركت

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از :

  • فعاليتهاي مجاز بازرگاني .
  • بازاريابي ، خريد ، فروش و توزيع كالاها و خدمات .
  • تأمين دارو ، مواد اوليه تجهيزات پزشكي و لوازم يدكي .
  • اخذ نمايندگي از شركتهاي داخلي و خارجي .
  • ارائه خدمات فني ، مهندسي و مشاوره .