شرکت فارماشیمی

تاريخچه داروسازي ,فارماشیمی,pharma shimi

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

 

تاريخچه داروسازي به شكل سنتي درايران و حتي جهان به گذشته هاي خيلي دور و حتي دوران انسانهاي اولیه برمی گردد که انسان درمقابل امراض وبیماریها خودرا به نحوی از طریق مصرف گیاهان مواد معدنی درمان نموده است وجهت جلوگیری از بیماریها بااستفاده از فراورده های بهداشتی چوبک ، خاک رس ، خاکستر اجاق ودرنهایت صابون به بهداشت سروتن اقدام نموده است واستفاده ازسوخته استخوان ( سرمه ) وسایرفراورده های رنگی طبیعی وعمدتا" دربین خانمها آرایش نموده است وبه عبارت دیگر صنایع داروئی ، آرایشی  وبهداشتی به ترتیب عمری به طول عمرنسل بشر داد.

 دراوایل سالهای قرن 21 یکم هستیم وقرن 21 را عصرپیشرفت دانش ژنتیک نامگذاری نموده اند بنابراین دنیا امروز شاخصهای متفاوتی باگذشته نه چندان دورپیدا کرده است ونظام سریع پردازش اطلاعات روز به روز شاخصهای جدیدی را به وجود می آورد ازآنجا که پیوند میان پژوهش وتوسعه موجب تحول درمفهوم وتجربه انتفال تکنولوژی وعلوم  وسرمایه شده است لذا میان نظام  تولیدی وروش زندگی بشر بامحیط زندگی یامحیط زیست وی ارتباطی ویژه برقرارگردید که دراین میان مجموع تحولات مهم فوق موجب ورود کشورهای جهان سوم به نظام تبادلات کالائی شده است اما کشورهای جهان سوم به علت میراث سوم استعمار وتحمیل اقتصاد سیاسی موادخام ،یا مجموعه های پیچیده ای از نظامات متمرکز وتحول آسا وگراتیک وگرایش به مصرف مواجهند وآنچه می تواند این کشورها را در اقتصاد معرفی وگرایش به آن نجات دهند سوق دادن اقتصاد آنها به سمت تولید وعلی الخصوص رقابت است وهنگامی که جریان انتقال تکنولوژی وسرمایه آغاز می شود با شرایط ویژه ای روبرو می شویم که طی آن باید میان ساختارهای تخریب شده سرمایه و کار درکشورهای جهان سوم رابطه ای برقرار شود تنها دراین شرایط است  که مبادلات علمی وتکنولوژیک میان کشورهای صنعتی وجهان سوم امکان پذیرمی شودهمین شرایط الزامی است که عینا" به صنایع داروئی وبهداشتی که ازمهمترین صنایع جهان هستند نیز مربوط می شوند اگر اندکی به ساختاراین دسته از صنایع وبخصوص روند تولید آنها بنگریم به جزء مواردی استثنائی فرایند تولید بیشتر فیزیکی است تاشیمائی وبه همین دلیل فعالیتهای مشترک از طریق تبادل دانش وسرمایه میان گروههای کشورهای صنعتی وجهان سوم می تواند درزمان اندکی به بهره برداری برسند امااین تنها زمانی امکان پذیراست که درقالب طرح جامع بتوان اطلاعات کاملی از روند مصرف شکل مصرف وروند تولید و توسعه دراین خانواده از صنایع دست یافت.

 تاکثر صنایع کشور که درفاصله جریان وابستگی اقتصاد سیاسی بانفت به وجود آمده اند اصولا" به دلیل نیازهای ایجاد شده از طریق واردات بوده بدین معنی که ابتدا کالائی نظیر دارو وارد زندگی خانواده می شد وپس از آن ضرورت سرمایه گذاری برای تولید آن احساس می گردید همین روند برای صنایع بهداشتی وآرایشی نیز اتفاق افتاد بطوریکه باحجمی از شرکتهائی روبرو هستیم که تنها چاره آنها برای بقاء مشارکت و ایجاد بازار جهانی واستفاده از آخرین تکنولوژی روز درتولید به منظور صادرات است

 شرکت تولیدی فارماشیمی نیز که یکی از پیش کسوت ترین کارخانجات تولید کننده مواد داروئی بهداشتی وآرایشی بوده است  تاکید برسه محور اصلی دارند

1 -  حفظ سهم بازار وافزایش درتولید داروئی  به جزء داروهای موجود درشرکت

2 -  تنوع وافزایش درکیفیت بااخذ وخرید آخرین دست آوردهای تکنولوژی روز

3 -  وارد شدن به بازارهای جهانی وتوسعه صادرات محصولات بهداشتی ، آرایشی درصورت امکان حتی دارو .

شرکت داروسازی فارماشیمی ( سهامی خاص ) درسال 1335  باسرمایه گذاری   فعالیت خود را در   بخش خصوصی و بنام  لابراتوار ( لابرانو) درزمینه  تولید محصولات داروئی درتهران ( امیرآباد ) آغاز نمود باتلاش صاحبان سهام درسال 1342 شرکت لابرانو توسعه یافته ودرزمینی به مساحت 20 هزار مترمربع واقع در کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج ابتدای کمربندی آزادگان فعالیت جدید  خودرادرساختمان فعلی آغاز نمود نام شرکت در 1349/5/20 به فارماشیمی ( سهامی خاص ) تغییریافته است که طی حکمی درتاریخ 20/7/ 1360  از دادستانی کل انقلاب اسلامی صددرصد سهام شرکت رابه نام بنیاد مستضفعان وجانبازان منتقل گردید وتوسط مدیران منتخب بنیاد اداره می شد سپس  طبق صورتجلسه 1361/10/1 شرکت  فارماشیمی به داروپخش واگذار شد ازتاریخ 01/11/ 1370مجددا" تحویل بنیاد گردید. مورخ 1371/12/26 صددرصد  سهام متعلق به بنياد به شركت منتقل گردید و در تاریخ 1381/6/28 صد درصد سهام سازمان بیمه خدمات درمانی به شرکت سرمایه گذاری سازمان خدمات درمانی واگذار شد .

 شرکت فارماشیمی که تا بیش از انقلاب اسلامی به علت استفاده از امتیاز شرکتهای چند ملیتی فرانسوی یکی از پیشگامان صنعت داروئی و آرایشی و بهداشتی بوده است به دنبال خروج موسسین شرکت درسال  1358 وعدم پی گیری ، به تدریج بخشهای بهداشتی آن غیرفعال گردید و بخش داروئی اقدام به تولید چند دارو نمود وبعلت مشکلات عدیده مالی قادر به انجام تعهدات خود به صورت موثر نبود وبه سختی به حیات خود ادامه می داد درحالیکه موقعیت مکانی وپروانه های شرکت که مدتها از عدم فعالیت آنها می گذشت درصورت رفع مشکلات وباتلاش پشتکار مجدد می توانست بدون اتکاء به شرکتهای خارجی وپرداخت هزینه های لیسانس اقدام به فرمولاسیون نماید .

  قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی فارماشیمی دارای حدود 40 قلم پروانه دارو وحدود 30 قلم پروانه آرایشی و بهداشتی تحت لیسانس بود که پس از اجرای طرح ژنریک اقلام داروئی آن به 12 قلم کاهش یافت .

براساس اسناد موجود درسال 1350 پروانه بهره برداری درزمینه ساخت انواع داروهای انسانی شامل : قرص ، دراژه ، کپسول ، شربت ، پودرساشه ومحصولات بهداشتی شامل : خمیرصابون ، کرم موبر ، وازلین ، صابون مایع ، شامپو ، اکسیدان روغن بچه وبالکهای داروئی نظیر روغن کرچک ، بادام ، گلیسیرین ، باظرفیت مجموع بالغ بر 120 میلیون عدد درسال دریافت گردید که هیچگاه به 30 % ظرفیت مذکور نیز نرسید .

 پس از یک دوره رکود نسبتا" طولانی و بی ثباتی درمدیریت شرکت نهایتا" دراسفند ماه سال 1378  سهام شرکت فارماشیمی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی خریداری شد و با برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی مدیران جدید ضمن انجام تعهدات داروئی بازسازی شرکت آغاز گردید بابرنامه ریزی به عمل آمده تغییرات ساختمانی برای اجرای کامل اصول  GMP  درکارخانه انجام گرفت واز طرف دیگر باتوجه به موافقت اولیه وزارت بهداشت وتکمیل مدارک علمی جهت کسب پروانه های جدید وتولید آنها فعالیت خود را آغاز نمود .  

 که ازآن زمان تا کنون شرکت فارماشیمی با تلاش مدیران وکارکنان توانسته است  با  رعایت اصول ومقرراتGMP درصدد افزايش توليد محصولات بيشتر در قالب كسب 45 قلم پروانه ساخت محصولات داروئی بوده که درجهت رشد وشکوفائی قدم بسیار موثری برداشته شده است  http://www.pharmachemie.co