پروژه باغ ملک نمایشهای آیینی

پروژه باغ ملک نمایشهای آیینی

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،


 

 

                            پروژه مرکز نمایشهای آیینی

معرفی پروژه :

مرکز نمایشهای آیینی به عنوان یک پروژه فرهنگی تجاری در زمینی به مساحت 5000 متر مربع طراحی گردیده است این مجموعه در واقع یک مرکز فرهنگی تجاری است که با الهام از معماری مدرن و غیرسنتی رایج در کشورهای توسعه یافته طراحی گردیده است .

با توجه به کمبود فضای سبز منطقه این مجموعه بطور کامل در 5 طبقه زیرزمین احداث گردیده است که در نهایت قسمت روی مجموعه بصورت ROOF GARDEN مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

موقعیت جغرافیایی:

محل اجرای پروژه شهر تهران و در خیابان شریعتی و در منطقه ای معروف به باغ صبا در نظر گرفته شده است با توجه به اینکه این منطقه از ابتدا بصورت باغی قدیمی و دارای تعدادی درخت بوده در طراحی پروژه نیز حفظ کاربری اولیه مد نظر بوده است به این صورت که پروژه در قسمت زیر سطح زمین و به صورت Garden Roof طراحی گردیده است با توجه به کمبود فضای فرهنگی و نیز مراکز تجاری متمرکز در این منطقه انتخاب افتتاح پروژه نقش موثری در رونق فرهنگی و تجاری آن خواهد داشت
کاربری ها:  

 بخش فرهنگی
 بخش تجاری 

پروژه از دو بخش شمالی و جنوبی تشکیل شده است که قسمت شمالی آن شامل فضاهای فرهنگی و قسمت جنوبی شامل فضاهای تجاری ،تاسسیات و پارکینگ مجموعه بوده که هر بخش با توجه به کاربری آن طراحی گردیده است و ملزومات مورد نیاز هربخش بطور کامل در آن دیده و پیش بینی گردیده است

1-بخش فرهنگی :

قسمت شمالی پروژه مربوط به بخش فرهنگی میباشد که در5 طبقه ساخته شده است که با توجه به کاربری آن در هر طبقه فضاهای مورد نیاز بخش فرهنگی تفکیک گردیده است زیر بنای کلی بخش فرهنگی حدود 4900 متر مربع میباشد در حال حاضر اسکلت فلزی و سقف این قسمت بطور کامل نصب گردیده است

2-بخش تجاری :

قسمت جنوبی پروژه مربوط به بخش تجاری میباشد که ورودی و رمپ دسترسی به پارکینگ مجموعه نیز در این قسمت قرار دارد که زیر بنای کل قسمت تجاری 4581 متر مربع میباشد علاوه بر این برای واحدهای تجاری مجموعه تعداد 37 عدد انباری نیز در این طبقات 4- و 5- ساخته شده اس