مدیران و اعضاء هیات مدیره

مدیران,رئیس هیات مدیره,نایب رئیس هیات مدیره,عضو هیات مدیره,مدیرعامل

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

 

 

ردیف

نام و  نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تصویر

1

 ایرج عبدی

رئیس هیات مدیره

دکتری پزشک عمومی

2

  سعید عطایی پور

مدیرعامل وعضوهیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

3

  عزت اله زارعی هنزکی

نایب رئیس عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد

 

4

  اسماعیل عباسی

عضو هیات مدیره

دکترای حقوق 

 

5

    مجید معروفخانی عضو هیات مدیره دکتری تخصصی (PHD)