انتصاب دبیر شورای راهبردی طرح تحول سلامت

انتصاب دبیر شورای راهبردی طرح تحول سلامت بر اساس حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با حفظ عضویت در شورای راهبردی طرح تحول سلامت به سمت دبیر شورای مذکور منصوب شد.

انتصاب دبیر شورای راهبردی طرح تحول سلامت بر اساس حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با حفظ عضویت در شورای راهبردی طرح تحول سلامت به سمت دبیر شورای مذکور منصوب شد.

انتصاب دبیر شورای راهبردی طرح تحول سلامت
بر اساس حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با حفظ عضویت در شورای راهبردی طرح تحول سلامت به سمت دبیر شورای مذکور منصوب شد.


جناب آقای دکتر محمد جواد کبیر
مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران
با سلام؛
پیرو ابلاغ شماره 101/100 مورخ 10/ 2/1396 و به موجب این ابلاغ با حفظ عضویت در شورای راهبردی طرح تحول سلامت به عنوان دبیر شورای مذکور منصوب می شوید تا با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به تشکیل جلسات و تدوین دستور کار جلسات شورا و هماهنگی های لازم اقدام نمایید.
                                       دکتر سید حسن هاشمی
                                                وزیر

دیدگاه خود را بیان کنید