حضورشرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران ، مقدم بازدیدکنندگان محترم ار بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث را گرامی داشته و پذیرای شما عزیزان در سالن 38 میباشد.

شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران ، مقدم بازدیدکنندگان محترم ار بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث را گرامی داشته و پذیرای شما عزیزان در سالن 38 میباشد.

دیدگاه خود را بیان کنید