ابلاغ حکم آقای صادق ادیبی بعنوان عضو جدید هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی

بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران؛ صادق ادیبی به سمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی – به نمایندگی از سازمان بیمه سلامت ایران منصوب شد.

بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران؛ صادق ادیبی به سمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی – به نمایندگی از سازمان بیمه سلامت ایران منصوب شد.

بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران؛ صادق ادیبی به سمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی – به نمایندگی از سازمان بیمه سلامت ایران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی متن حکم مربوطه به شرح ذیل است؛
برادر ارجمند جناب آقای صادق ادیبی
سلام علیکم،
         از آنجائیکه شرکت سرمایه گذاری با هدف ایجاد ارزش افزوده منابع قابل حصول از محل انباشت ذخائر بیمه شدگان در سازمان بیمه  سلامت شکل گرفته است و صیانت از این منابع یک تکلیف قانونی، اخلاقی و اجتماعی می باشد، توجه به حق الناس از وظایف بسیار سنگین و مهم همه کارگزاران نظام اجرایی کشور بالاخص همکاران ما در سازمان و واحدهای تابعه می باشد.
 لذا با عنایت به تعهد، تخصص، تدین، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی، در راستای بند2 مصوبه 376 مورخ 09 ‏/02‏/96  هیات مدیره محترم، به موجب این ابلاغ به عنوان"عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی‏‏- به  نمایندگی از سازمان بیمه سلامت ایران " منصوب می شوید.
 امید است با بهره گیری از توان نیروهای مؤمن و کارآمد با تلاش وپشتکارشاهد تحول در کارکرد آن شرکت باشیم.
اهم انتظارات اینجانب به شرح ذیل می باشد:
1- التزام و پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی بعنوان مهمترین راهبرد  نظام در دهه اخیر.
2- رعایت جمیع جهات شرعی و قانونی در مراودات و ارتباطات داخلی و خارجی شرکت بنحوی که ایجاد ارزش افزوده مهمترین  شاخص کارآمدی شرکت باشد.
3- تلاش در جهت حفظ وجوه و اموال شرکت.
4- تلاش در جهت تقویت راهبردهائی که بتواند با هدایت منابع در بازار عرضه و تقاضای سلامت مسیر تعادل را تقویت نماید.
5- توجه جدی به خرد ورزی و عقلانیت توأم با رعایت حقوق قانونی و شرعی در معاملاتی که بتواند ضمن توجه به ارزش افزوده، فضای کسب وکار شرکت را بعنوان یک نهاد اقتصادی از طریق بهره وری ارتقاء بخشد.
6- تقویت و توسعه نظام ثبت و گزارش دهی و مستند سازی فعالیت ها با استفاده از برنامه راهبردی و عملیاتی شرکت به نحوی که مدیریت منابع شرکت در راستای راهبردهای استراتژیک سازمان باشد.
    امید است در ظل توجهات ایزد منان با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در راه خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف سازمانی موفق باشید.
                                                                                                                          دکتر محمد جواد کبیر
دیدگاه خود را بیان کنید