حضور مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت در جلسه وزارت بهداشت

حضور مدیرعامل بیمه سلامت در جلسه وزارت بهداشت سازمان بیمه سلامت که تا قبل از مصوبه مجلس شورای اسلامی، زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، با آرای نمایندگان مردم، به وزارت بهداشت منتقل شد

حضور مدیرعامل بیمه سلامت در جلسه وزارت بهداشت سازمان بیمه سلامت که تا قبل از مصوبه مجلس شورای اسلامی، زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، با آرای نمایندگان مردم، به وزارت بهداشت منتقل شد

شفا آنلاین>سلامت>مدیرعامل سازمان بیمه سلامت(Health insurance)، در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت حضور یافت.

به گزارش شفا آنلاین، سازمان بیمه سلامت که تا قبل از مصوبه مجلس شورای اسلامی، زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، با آرای نمایندگان مردم، به وزارت بهداشت منتقل شد.

در حالی که هنوز فرایند این انتقال قانونی انجام نشده است، اما دکتر محمد جواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در جلسه روز دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶ شورای معاونین وزارت بهداشت، حضور یافت.

انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، در سال جدید صورت خواهد گرفت.

دیدگاه خود را بیان کنید