دیدار صمیمانه مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران با مدیران و اعضا ء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی

دیدار صمیمانه مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران آقای محمد منتقمی راد با مدیران و اعضا ء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی

دیدار صمیمانه مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران آقای محمد منتقمی راد با مدیران و اعضا ء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی

دیدار صمیمانه مدیرکل محترم حراست سازمان بیمه سلامت ایران با مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی ؛

آقای محمد منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران به اتفاق هیات همراه دیداری صمیمانه با مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی را داشتند .

در این دیدار در خصوص وضعیت کلی و عملکرد شرکت سرمایه گذاری سازمان بحث و تبادل نظر گردید.

  

  

دیدگاه خود را بیان کنید