سالروز ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) تبریک و تهنیت باد

سالروز ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و قرآن ناطق و همچنین ششمین اختر تابناک آسمان ولایت امام جعفر صادق (ع) تبریک و تهنیت باد

سالروز ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و قرآن ناطق و همچنین ششمین اختر تابناک آسمان ولایت امام جعفر صادق (ع) تبریک و تهنیت باد

سالروز ولادت حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و قرآن ناطق و همچنین ششمین اختر تابناک آسمان ولایت  امام جعفر صادق (ع) تبریک و تهنیت باد

دیدگاه خود را بیان کنید