شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ، مدیریت سرمایه ، بیمه سلامت ، سرمایه گذاری ،شرکت سرمایه گذاری، سازمان بیمه خدمات درمانی

شرکت سرمایه گذاری,سازمان بیمه سلامت ایران,سرمایه گذاری,icmsio.ir,sarmayegozari samen bimeh,مدیریت سرمایه ,شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ,سلامت ایرانیان ,بیمه سلامت

مدیریت سرمایه ، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان ،شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران، icmsio،

گالری تصاویر

دسته بندی گالری

 • سمینار ها
  سمینار ها
 • معارفه اعضاء هیات مدیره
  معارفه اعضاء هیات مدیره
 • نمایشگاه ایران هلث
  نمایشگاه ایران هلث
 • تودیع و معارفه مدیرعامل جدید با مدیرعامل قبلی
  تودیع و معارفه مدیرعامل جدید با مدیرعامل قبلی
 • تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره جدید  آقای دکتر عباسی 1397
  تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره جدید آقای دکتر عباسی 1397
 • ویدیو
  ویدیو