شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان برگزار می‌کند:

مناقصه برون سپاری تامین نیروی انسانی سال ۱۴۰۱ / به اتمام رسید

مناقصه برون سپاری تامین نیروی انسانی سال ۱۴۰۱ / به اتمام رسید
تاريخ:يازدهم آبان 1401 ساعت 10:27   |   کد : 20125   |   مشاهده: 1880

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در نظر دارد نسبت به برون سپاری تامین نیروی انسانی خود (تا سقف ۴۰ نفر) از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی ذی‌صلاح اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان، شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در نظر دارد نسبت به برون سپاری تامین نیروی انسانی خود (تا سقف 40 نفر) از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی ذی صلاح اقدام نماید.

1- محل دریافت اسناد مناقصه: دفتر مرکزی شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان، واحد دبیرخانه، واقع در تهران، خیابان میرداماد، خیابان نساء، خیابان زرنگار، پلاک 37، طبقه دوم، کدپستی 1911649111 و تلفن: 02122909622 و یا از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.ihiic.ir است.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان انتشار آگهی تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/8/15 می‌باشد.

3- مهلت ارائه پیشنهادات 7 روز پس از پایان تاریخ دریافت اسناد مناقصه، تا پایان وقت اداری روز 1401/8/21 خواهد بود. ارائه پیشنهادات می‌بایست به دبیرخانه شرکت به آدرس ذکر شده در بند 1 به صورت حضوری تحویل ‌گردد.

4- پیشنهادات رسیده در محل دفتر مرکزی شرکت در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 مفتوح و برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت پنج روز اعلام خواهد شد.

5- شرکت کنندگان مناقصه می‌بایست مبلغ سپرده را به میزان سه میلیارد ریال به شماره سپرده 1-9500000-40-809 و شماره شبا 800560080904009500000001 IR بانک سامان شعبه میرداماد به نام شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان واریز و اصل فیش واریزی و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان فوق را همراه با کلیه مدارک به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

6- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

7- شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

برای دانلود اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید

http://www.icmsio.ir/news/1/20125

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان