صفحه اصلی

سازمان بیمه سلامت ایران,شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی

شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی

تازه ترین اخبار
پیوندها
اوقات شرعی
تلگرام
آخرین مقالات
۲ / ۳ / ۱۳۹۶
انتصاب آقای صادق ادیبی بعنوان معاون مالی و  پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی
انتصاب آقای صادق ادیبی بعنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی
انتصاب آقای صادق ادیبی بعنوان معاون مالی وپشتیبانی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی ...
ادامه ...
۳۰ / ۲ / ۱۳۹۶
پیام مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری  به مناسبت حضور پرشور انتخابات  29 اردیبهشت
پیام مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری به مناسبت حضور پرشور انتخابات 29 اردیبهشت
...
ادامه ...
۳۱ / ۲ / ۱۳۹۶
مصاحبه با رئیس محترم هیات مدیره آقای دکتر ایرج عبدی در خصوص بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
مصاحبه با رئیس محترم هیات مدیره آقای دکتر ایرج عبدی در خصوص بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
مصاحبه با رئیس محترم هیات مدیره آقای دکتر ایرج عبدی در خصوص بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث ...
ادامه ...
۲۷ / ۲ / ۱۳۹۶
بازدید اعضاء محترم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری از غرفه این شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
بازدید اعضاء محترم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری از غرفه این شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
بازدید اعضاء محترم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری از غرفه این شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث ...
ادامه ...
۲۶ / ۲ / ۱۳۹۶
بازدید آقای مهندس درویش مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی تهران و کارشناسان حوزه مربوطه از غرفه شرکت سرمایه گذاری  سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
بازدید آقای مهندس درویش مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی تهران و کارشناسان حوزه مربوطه از غرفه شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
بازدید آقای مهندس درویش مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی تهران و کارشناسان حوزه مربوطه از غرفه شرکت سرمایه گذاری سازما ...
ادامه ...
بیشتر
تفکری متفاوت در سرمایه گذاری